ΧΩΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι χώροι μάθησης θεωρούνται ως περιβάλλοντα ζωής, προσανατολισμένα στην μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού.

Γι' αυτό και ο αρχιτεκτονικός και εκπαιδευτικός σχεδιασμός των χώρων μάθησης ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, που επικεντρώνεται εξίσου στα χαρακτηριστικά του χώρου, το παιδί και τη συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ο Δημήτρης Γερμανός είναι αρχιτέκτονας, διδάκτωρ κοινωνικής ψυχολογίας. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό χώρων μάθησης, στη σχέση του παιδιού με τον χώρο στο σχολείο, καθώς και στον σχεδιασμό σχολικών κτιρίων. 

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης :  Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Διδασκαλία .  Διδάσκει στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ως προσκεκλημένος καθηγητής δίδαξε σε άλλα πανεπιστήμια, στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. 


Έρευνα

Εφαρμοσμένη έρευνα. Το επιστημονικό του καλύπτει τρία βασικά θέματα:

  • τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων, με εφαρμογή της μεθόδου του Παιδαγωγικού - Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του Χώρου (Μέθοδος ΠΑΣΧ), την οποία εκπόνησε ο ίδιος,
  • την αξιοποίηση της σχέσης με τον χώρο ως βασικού στοιχείου της διαδικασίας εκπαιδευτικής αλλαγής,
  • τον κτισμένο χώρο ως παράμετρο της διαδικασίας μάθησης και της κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Η προσέγγιση του σχολικού χώρου. Η ιδιαιτερότητα της προσέγγισης του Δημήτρη Γερμανού βρίσκεται στο ότι σχεδιάζει τον σχολικό χώρο ολιστικά, ως περιβάλλον καθημερινής ζωής, τόσο αρχιτεκτονικά, όσο και από την πλευρά των ενδεχόμενων βιωμάτων του χρήστη του χώρου, δηλαδή από ψυχοκοινωνική και παιδαγωγική άποψη.

Ως ερευνητής, επικέντρωσε την εφαρμοσμένη του έρευνα στον σχολικό χώρο, τον οποίο προσεγγίζει ως παράγοντα της διαδικασίας αλλαγής του Ελληνικού σχολείου, ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με το πέρασμα της σχολικής τάξης από την παραδοσιακή στη συνεργατική μορφή λειτουργίας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Χώροι μάθησης, Χώροι του παιδιού, Αρχιτεκτονική χώρων για τα παιδιά, Σχέση παιδαγωγικής και κτισμένου χώρου, Χώρος και Τόπος, Συνεργατική μάθηση, Εκπαιδευτική αλλαγή, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών.

Agence Nationale de la Recherche (ANR): Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Comité d'Experts Scientifiques) του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας, Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Γαλλία (2017-2020). 

Σχολική αρχιτεκτονική 

Το επαγγελματικό του έργο εγγράφεται στο παραπάνω πλαίσιο και περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό - παιδαγωγικό σχεδιασμό και την κατασκευή σχολικών κτιρίων και άλλων εκπαιδευτικών χώρων, καθώς και χώρων για δημιουργικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που απευθύνονται σε παιδιά και νέους (42 έργα μέχρι σήμερα).

Για την υλοποίηση των περισσότερων από αυτά τα έργα, συντόνισε διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνταν από αρχιτέκτονες, ειδικούς της εκπαίδευσης και μηχανικούς. Τα έργα αυτά εκπονήθηκαν με διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και, κατά περιπτώσεις, με τους μαθητές, και με την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων έρευνας.

Άλλες ιστοσελίδες

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ: 

https://www.nured.auth.gr//dp7nured/?q=el/user/35

Academia: 

dimitrisgermanos.academia.edu

https://auth.academia.edu/DimitrisGermanos

Download
Βιογραφικό Σημείωμα
CV_GR_Germanos_Oct23.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

Contact 


Ακόμα ...

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

ΤΟ ΝΗΣΙ

FAQ

Δημήτρης Γερμανός Συχνές ερωτήσεις