ΧΩΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαμόρφωση σχολικών χώρων βασισμένη στην παιδαγωγική, φυχοκοινωνική και αρχιτεκτονική προσέγγιση της σχέσης του παιδιού με τον κτισμένο χώρο.

Αρχιτεκτονικός και εκπαιδευτικός σχεδιασμός που παίρνει εξίσου υπόψη του το παιδί και τη συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Ο Δημήτρης Γερμανός είναι αρχιτέκτονας και κοινωνικός ψυχολόγος. Ειδικεύεται στη σχέση του παιδιού με τον χώρο στο σχολείο, καθώς και στον σχεδιασμό σχολικών κτιρίων.  

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής καιευσα

Agence Nationale de la Recherche (ANR): Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Comité d'Experts Scientifiques) του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας, Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, Γαλλία. 

Διδασκαλία .  Διδάσκει στον προπτυχιακό και τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ως προσκεκλημένος καθηγητής δίδαξε σε άλλα πανεπιστήμια, στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. 


Εφαρμοσμένη έρευνα. Το επιστημονικό του έργο αναφέρεται κυρίως σε διερεύνηση δικών του πιλοτικών -αρχιτεκτονικών και παιδαγωγικών- παρεμβάσεων στον χώρο και περιλαμβάνει μελέτες και άρθρα για τρία βασικά θέματα: α) τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών χώρων, με εφαρμογή της μεθόδου του Παιδαγωγικού - Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού του Χώρου (Μέθοδος ΠΑΣΧ), την οποία εκπόνησε ο ίδιος, β) την αξιοποίηση της σχέσης με τον χώρο ως βασικού στοιχείου της διαδικασίας εκπαιδευτικής αλλαγής, γ) τον κτισμένο χώρο ως παράμετρο της διαδικασίας μάθησης και της κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Ως ερευνητής, επικέντρωσε την εφαρμοσμένη του έρευνα στον σχολικό χώρο, τον οποίο προσεγγίζει ως παράγοντα της διαδικασίας αλλαγής του Ελληνικού σχολείου, ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με το πέρασμα της σχολικής τάξης από την παραδοσιακή στη συνεργατική μορφή λειτουργίας.

Σχολική αρχιτεκτονική. Το επαγγελματικό του έργο εγγράφεται στο παραπάνω πλαίσιο και περιλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό - παιδαγωγικό σχεδιασμό και την κατασκευή σχολικών κτιρίων και άλλων εκπαιδευτικών χώρων, καθώς και χώρων για δημιουργικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, που απευθύνονται σε παιδιά και νέους (42 έργα μέχρι σήμερα).

Για την υλοποίηση των περισσότερων από αυτά τα έργα, συντόνισε διεπιστημονικές ομάδες που αποτελούνταν από αρχιτέκτονες, ειδικούς της εκπαίδευσης και μηχανικούς. Τα έργα αυτά εκπονήθηκαν με διάλογο με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και, κατά περιπτώσεις, με τους μαθητές, και με την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων έρευνας.

Ιστοσελίδες

Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ: 

https://www.nured.auth.gr//dp7nured/?q=el/user/35

Academia : https://auth.academia.edu/DimitrisGermanos

Download
Βιογραφικό Σημείωμα
CV_GR_Germanos_June2020.pdf
Adobe Acrobat Document 3.0 MB

Contact 


Ακόμα ...

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ

Δημήτρης Γερμανός Συχνές ερωτήσεις