ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση, σε μια διαφορετική αρχιτεκτονική και ψυχοκοινωνική προσέγγιση της σχολικής τάξης.

ΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Η δημιουργική σχέση με το βιβλίο και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε συνεργατική τάξη.


Εκπαιδευτήρια "Ευρωπαϊκό Πρότυπο", Παράρτημα Πειραιά

Εργαστήριο Επιστημών Προγράμματος Cambridge.

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση. 

Η δημιουργία ευέλικτων διδακτικών περιβαλλόντων, στα οποία να μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές διατάξεις επίπλων και εξοπλισμού, ώστε να διευκολύνονται διαφορετικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας. 

Οι ρυθμίσεις αυτές θα διευκολύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές μαθησιακές δραστηριότητες

Εφαρμογή.

Μέθοδος . Στο Εργαστήριο δημιουργούνται τρία περιβάλλοντα εργασίας :

  1. Ατομικός χώρος εργασίας των μαθητών, περιμετρικά της αίθουσας
  2. Χώρος εργασίας των μικρών ομάδων
  3. Χώρος του εκπαιδευτικού

 Δραστηριότητες . Τα περιβάλλοντα εργασίας ευνοούν την ανάπτυξη 4 τύπων από εκπαιδευτικές δραστηριότητες (learning activities): 

  1. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Διδακτική παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές
  2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Χρήση ΤΠΕ και βίντεο
  3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Ερευνητική δραστηριότητα και ερευνητικές εργασίες των μαθητών 
  4. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Συζήτηση στην τάξη και σημειώσεις που κρατούν οι μαθητές 

4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Δημιουργία "οικείας ατμόσφαιρας" και διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.


2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Δημιουργία "οικείας ατμόσφαιρας" και διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.


Νηπιαγωγεία

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης/ αξιοποίηση του κόσμου της φαντασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ