ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από μια διαφορετική παιδαγωγική προσέγγιση, σε μια διαφορετική αρχιτεκτονική και ψυχοκοινωνική προσέγγιση της σχολικής τάξης.

ΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση.

Η δημιουργική σχέση με το βιβλίο και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε συνεργατική τάξη.

9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς.

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση. 

Δημιουργία "οικείας ατμόσφαιρας" και διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.

4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση.

Καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης/ αξιοποίηση του κόσμου της φαντασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Νηπιαγωγεία.

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ