ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μια διαφορετική παιδαγωγική, αρχιτεκτονική και ψυχοκοινωνική προσέγγιση της σχολικής τάξης, με την εφαρμογή της Μεθόδου

του Παιδαγωγικού Ανασχεδιασμού του Σχολικού Χώρου.

ΕΝΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ


9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Η δημιουργική σχέση με το βιβλίο και η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε συνεργατική τάξη.

Εκπαιδευτήρια "Ευρωπαϊκό Πρότυπο", Παράρτημα Πειραιά

Εργαστήριο Επιστημών, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος Cambridge (σε εξέλιξη).

Βασική παιδαγωγική/ αρχιτεκτονική κατεύθυνση. 

Πρόκειται για μια προσέγγιση επικεντρωμένη στη δημιουργία ευέλικτων μαθησιακών περιβαλλόντων. Τα περιβάλλοντα αυτά σχεδιάστηκαν για να επιδέχονται διαφορετικές διατάξεις επίπλων και εξοπλισμού, ώστε να διευκολύνονται διαφορετικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας. 

Ο στόχος τους είναι να διευκολύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που αντιστοιχούν σε διαφορετικές μαθησιακές δραστηριότητες.

Εφαρμογή.

Μέθοδος . Στο Εργαστήριο δημιουργούνται τρεις περιοχές - περιβάλλοντα εργασίας :

  • Περιοχή ατομικής εργασίας μαθητών, περιμετρικά της αίθουσας 
  • Περιοχή εργασίας σε μικρές ομάδες
  • Περιοχή του εκπαιδευτικού 

 Δραστηριότητες . Τα περιβάλλοντα εργασίας ευνοούν την ανάπτυξη 4 τύπων από εκπαιδευτικές δραστηριότητες (learning activities): 

  1. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 1: Διδακτική παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό ή τους μαθητές
  2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 2: Χρήση ΤΠΕ και βίντεο
  3. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 3: Ερευνητική δραστηριότητα και ερευνητικές εργασίες των μαθητών 
  4. Εκπαιδευτική δραστηριότητα 4: Συζήτηση στην τάξη και σημειώσεις που κρατούν οι μαθητές 

Υπόμνημα (κοινό για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

Οργάνωση του χώρου σε περιοχές: Α. Είσοδος, Β. Περιοχή ατομικής εργασίας μαθητών, Β1 Ατομικός χώρος εργασίας, C. Περιοχή εργασίας σε ομάδες, D. Περιοχή του εκπαιδευτικού

Εξοπλισμός: 1. Περιστρεφόμενο κάθισμα μαθητή, 2. Περιστρεφόμενο κάθισμα καθηγητή, 3. Κουτί πρώτων βοηθειών & πυροσβεστήρας,

4. Εξειδικευμένο σύστημα πλυσίματος ματιών, 5. Εκτυπωτής, 6. Φορητοί καυστήρες Bunsen, 7. Εργαστηριακό ντουλάπι καπνού,

8. Νεροχύτης, 9. Διαδραστικός λευκός πίνακας, 10. Βιντεοπροβολέας, 11. Αποθήκευση επικίνδυνων χημικών ουσιών, 12. Νέος τοίχος,

13. Χώροι αποθήκευσης 

4ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Δημιουργία "οικείας ατμόσφαιρας" και διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.

2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Δημιουργία "οικείας ατμόσφαιρας" και διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος για την ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.


Νηπιαγωγεία

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση

Καλλιέργεια της συνεργατικής μάθησης/ αξιοποίηση του κόσμου της φαντασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.


'Αλλες μελέτες πολυδύναμων αιθουσών διδασκαλίας (επιλογή)

2ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

18ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

2ο Νηπιαγωγείο Συκεών


11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς

Αίθουσες διδασκαλίας,

Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

Δημοτικό Σχολείο Πομού, ΚύπροςΑκόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ