ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 άξονες παρέμβασης:

  1. Αναβάθμιση του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε η σχολική τάξη να λειτουργήσει με τη συνεργατική μέθοδο
  2. Καλλιέργεια του πολιτισμού συσχετισμένη με τη διαδικασία μάθησης
  3. Ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και του ευ ζην των μαθητών.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Δήμος Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" 

Δήμος Ελληνικού, πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών. 1η φάση. 

Σχολικό συγκρότημα αποτελούμενο από Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΜΑΝΑΒΗ"

Συγκρότημα 3 Νηπιαγωγείων, Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δήμος Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ 

Δημήτρης Γερμανός Συχνές ερωτήσεις