ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 άξονες παρέμβασης:

  1. Αναβάθμιση του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε η σχολική τάξη να λειτουργήσει με τη συνεργατική μέθοδο
  2. Καλλιέργεια του πολιτισμού συσχετισμένη με τη διαδικασία μάθησης
  3. Ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και του ευ ζην των μαθητών.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ : 

1ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 1ο, 5ο, 13ο& 14ο Νηπιαγωγεία,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Εκπόνηση κοινωνιολογικής μελέτης

Αντικείμενο: "Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση κοινωνιολογικής έρευνας για την καταγραφή και αξιολόγηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τους χώρους των νέων σχολικών μονάδων του έργου" (Ιούνιος 2022). 

ΜέθοδοςΗ καταγραφή των αντιλήψεων έγινε με εφαρμογή ερωτηματολογίων, ειδικά σχεδιασμένων από τον γράφοντα για την παρούσα έρευνα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ατομικά, σε χρόνο και σε χώρο της επιλογής τους, ώστε να μην επηρεαστούν από απόψεις άλλων.. Για τον ίδιο λόγο, εξάλλου, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο αντί για την προσωπική συνέντευξη. 

Για την ανάλυση των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε η λογικό-σημασιολογική μέθοδος (méthode  logico - sémantique) του Roger Mucchielli. 

Eπάνω: με κίτρινο περίγραμμα, η περιοχή παρέμβασης του project

Εκπόνηση κτιριολογικών προγραμμάτων 

Αντικείμενο. Ενσωμάτωση νέων κατηγοριών από χώρους μάθησης στο σχολικό κτίριο, διευρύνοντας, έτσι, το ισχύον κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. 

Στόχος. Εκσυγχρονισμός της σχεδιαστικής προσέγγισης του ελληνικού σχολικού χώρου, συσχετίζοντάς τον με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Επίσης, εμπλουτισμός του κτιριολογικού προγράμματος με νέες κατηγορίες χώρων μάθησης, για την διδασκαλία των νέων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. 

Μέθοδος. Για την εκπόνηση των κτιριολογικών προγραμμάτων, τα συμπεράσματα της κοινωνιολογικής μελέτης συσχετίστηκαν με τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό σχολικών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη και τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" 

Δήμος Ελληνικού, πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών. 1η φάση. 

Σχολικό συγκρότημα αποτελούμενο από Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΜΑΝΑΒΗ"

Συγκρότημα 3 Νηπιαγωγείων, Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ 

Δημήτρης Γερμανός Συχνές ερωτήσεις