ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3 άξονες παρέμβασης:

  1. Αναβάθμιση του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε η σχολική τάξη να λειτουργήσει με τη συνεργατική μέθοδο
  2. Καλλιέργεια του πολιτισμού συσχετισμένη με τη διαδικασία μάθησης
  3. Ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και του ευ ζην των μαθητών.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ : 

1ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, 1ο, 5ο, 13ο& 14ο Νηπιαγωγεία,

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Εκπόνηση κοινωνιολογικής μελέτης

Αντικείμενο: "Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση κοινωνιολογικής έρευνας για την καταγραφή και αξιολόγηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών σχετικά με τους χώρους των νέων σχολικών μονάδων του έργου (Ιούνιος 2022). 

Εκπόνηση κτιριολογικών προγραμμάτων 

Για την εκπόνηση των κτιριολογικών προγραμμάτων, τα συμπεράσματα της κοινωνιολογικής μελέτης συσχετίστηκαν με τις σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό σχολικών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη και τους ισχύοντες κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας. Έχουν ως στόχο να αναβαθμίσουν την προσέγγιση του ελληνικού σχολικού χώρου, επειδή προτείνουν την ενσωμάτωση νέων μορφών από χώρους μάθησης στο σχολικό κτίριο,  εμπλουτίζοντας το ισχύον κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου, χωρίς να αποκλίνουν από αυτό. 

Eπάνω: με κίτρινο περίγραμμα, η περιοχή παρέμβασης του project

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ" 

Δήμος Ελληνικού, πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών. 1η φάση. 

Σχολικό συγκρότημα αποτελούμενο από Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ "ΜΑΝΑΒΗ"

Συγκρότημα 3 Νηπιαγωγείων, Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, 3ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. 

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ 

Δημήτρης Γερμανός Συχνές ερωτήσεις