ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ευέλικτα μικροπεριβάλλοντα για την σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού. 

Προτείνονται τρεις κατηγορίες υπαίθριων χώρων, οι οποίοι είναι ευέλικτα μικροπεριβάλλοντα αγωγής και πολιτισμού. Έχουν πολλές εναλλακτικές χρήσεις, τόσο για δραστηριότητες σχολικής και κοινωνικής μάθησης, όσο και για την συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

PORTFOLIO : ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Βασικές παιδαγωγικές κατευθύνσεις.

Βελτίωση της σχέσης του σχολείου με τη γειτονιά. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων αγωγής και πολιτισμού που ευνοούν την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. 

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, 2ο Δημόσιο Γυμνάσιο δίπλα στο μνημείο του Επταπυργίου. 

PORTFOLIO: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση.

Ερευνητική προσέγγιση της μάθησης, των δημιουργικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικοποίησης του παιδιού.* 

* Έργα που υλοποιήθηκαν με δυο βασικά εμπόδια για τον σχεδιασμό: τον περιορισμένο χώρο (μικρή αναλογία m2 / μαθητή) και τον μικρό προϋπολογισμό.

PORTFOLIO: ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Βασική παιδαγωγική κατεύθυνση. 

Μια ευέλικτη ενότητα υπαίθριων χώρων, με στόχο την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο δραστηιοτήτων μάθησης ή ελεύθερου χρόνου. 

Ένας χώρος για διδασκαλία, παιχνίδι, χαλάρωση.

Περιλαμβάνει ευέλικτα μικροπεριβάλλοντα, που αποτελούνται από μικρούς χώρους με εναλλακτικές δυνατότητες λειτουργίας: για διδασκαλία, για διαμόρρφωση εκπαιδευτικών ή αυθόρμητων τόπων, για παιχνίδι με την παρέα, για ονειροπόληση, για μοίρασμα μικρών μυστικών (...) 

Ακόμα ...

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Χώροι Μάθησης Δημήτρης Γερμανός

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

Χώροι μάθησης Έρευνα Δημήτρης Γερμανός

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός σχολικών κτιρίων Δημήτρης Γερμανός

FAQ